Home

Welkom op de website van Jelle en Janneke Huisman. We werken met Roma Bible Union en International Teams als leden van een team dat zich inzet voor Roma. Jelle richt zich op ondersteuning van bijbelvertaalwerk en bijbelverspreiding in Roma talen en Bijbels onderwijs voor Roma voorgangers. Janneke richt zich op Roma vrouwenwerk met een speciaal schrijvers-project. Wij wonen in Nederland en werken in Hongarije, Kroatië en Servië. Lees meer over onze visie en doe mee met ons ondersteuningsteam.

Roma

Met zo'n 12 miljoen zijn Roma de grootste etnische minderheid van Europa. De grote sociale problemen van Roma in met name oost-Europa zijn bekend uit de media, maar er zijn ook tekens van hoop. Op verschillende plaatsen groeien Roma kerkjes en maken sociale projecten een tastbaar verschil. Wij willen dit werk versterken door bijbelvertaalwerk en alfabetiseringswerk in enkele van de ruim 80 Roma talen en dialecten te ondersteunen.